ГАЛЕРИЈА СЛИКА

 

Војничко гробље ратних војних заробљеника Краљевине војске Југославије у Лукенвалду код Берлина

 

 

Окупљени народ испред Владе РС (Заједница је иницирала и избoрила се да Влада РС образује

Комисију за питања процене ратне штете причињене жртванма Другог светског рата).

 

 

ИЗ БУНДЕСТАГА 13.11.1999.ГОДИНЕ

С лева удесно седе: адв.Милорад Томић, Гордана Милановић-Ковачевић, преводилац, и адв.Драган Нововић

 

 

ИЗ БЕРЛИНА

Адв.Нововић и адв.Мартин Клинер из Хамбурга

Интернационална конференција о правима жртава

фашизма април 2005.године

 

 

Са потписивања Споразума између Заједнице и ЦУП-а 04.07.2007.године у Министарству рада и

социјалне политике.

 

 

Са састанка Комисије Владе РС

 

 

Са састанка 26.10.2006.године на којем је предложен кандидат за члана Комисије