КОНТАКТ

 

Заједница је затворила Централну канцеларију услед недостатка финансијских средстава и тренутно нема услова за рад са странкама, али чланство путем телефона, електронском поштом или обичном поштом може добити све информације о предмету.

 

Адреса на коју можете писати:
11000 Београд, ул.Краљевића Марка бр.17.
Телефон за информације: (011) 41 23 566
e-mail: ratzrtve@gmail.com