O ЗАЈЕДНИЦИ

 

НАЧИНИ НА КОЈЕ СЕ ЗАЈЕДНИЦА ЗАЛАЖЕ ЗА ЗАШТИТУ ИНТЕРЕСА СВОГ ЧЛАНСТВА

Заједница се заједно са сродним организацијама из Европе и Света, директно обраћа државама, бившим окупаторима, захтевајући да донесу прописе и образују фондове за исплату обештећења;

Заједница врши стални притисак на Владу Републике Србије да реши питање личног обештећења жртава фашизма, у ком смислу је Заједница после птореста 06.04.2006.године сачинила и Влади Републике Србије предала Пројекат Закона о одређивању накнаде држављанима Републике Србије чија су имовинска и друга права ликвидирана међународним уговорима. Доношењем овог Закона скоро у потпуности би била решена преостала нерешена питања из ове области.

 

Заједница има потпуно сређену електронску базу података, са програмом који омогућава да се у врло кратком року могу добити подаци о врсти претрпљене штете, о носиопцу права на одштету, о месту где је захтев поднет, о лицу које је поднело захтев за обештећење, о документацији која је приложена и која недостаје, као и све остало, и то за 50872 лице из Републике Србије и за 12853 лиса са територија бивших република СФРЈ. У Централној канцеларији има више од двадесетхиљада досијеа који још увек нису унети у електронску назу података.

 

Списак удружења - чланица Заједнице:

 • Удружење жртава фашизма Града Београда, Банатска 76 11080 Земун
 • Југословенско Удружење за наплату ратне штете, Милоја Ђака 3 Београд
 • Удружење жртава и наследника жртава фашизма Српске Републике, Брчко
 • Удружење жртава и наследника жртава фашизма Републике Црне Горе, Подгорица
 • Удружење ратних војних заробљеника 1941-1945. Рашкој округа, Реље Крилатице 53 Нови Пазар
 • Удружење жртава фашизма Шумадијског округа, Цара Лазара 3 Крагујевац
 • Удружење ратних војних заробљеника, Краља А. Карађорђевића Зрењанин
 • Удружење жртава и наследника жртава фашизма Јужно-бачког округа, Браће Дроњак 11 Нови Сад
 • Удружење жртава и наследника жртава фашизма општине Србобран
 • Удружење жртава и наследника жртава фашизма, Сремска Митровица
 • Удружење жртава и наследника жртава фашизма 1941-1945. Јужно-банатског округа, Панчево
 • Удружење жртава и наследника жртава фачизма, Сенћански пут Суботица
 • Удружење жртава фашизма, 21.Октобра 6а Сомбор
 • Удружење жртава и наследника жртава фашизма, Милоша Обилића 40 Вршац
 • Удружење жртава и наследника жртава фашизма Нишаског округа, М.Љешљанина 17 Ниш
 • Удружење жртава и наследника жртава фашизма од 1941-1945. Расинског округа (са Трстеником и Брусом), Крушевац
 • Удружење ратних војних заробљеника Другог светског рата 1941-1945. Моравичког округа, Чачак
 • Удружење жртава Другог светског рата и потомака Златиборског округа, Друге пролетерске бригаде 3 Ужице
 • Удружење жртава фашизма општине Александровац
 • Удружење ратних заробљеника, жртава Другог светског рата и потомака Јабланичког округа, Првомајска 10/105 Лесковац
 • Удружење ратних заробљеника и жртава Другог светског рата Поморавског округа, Јагодина
 • СУБНОР, Генерала Гамбете 33 Зајечар
 • Удружење жртава фашизма 1941-1945. Шабац